2017-10-19

Exitstrategier för läkemedelsprojekt, heldagsseminarium

Karolinska Institutet Science Park, 14 november.

Hur förbereder man ett utvecklingsprojekt redan från början för att möta en potentiell tagares krav på planering och kvalitet? Seminariet riktar sig till personer i beslutsfattande positioner på alla nivåer i det mindre läkemedelsbolaget. Målsättningen är att belysa frågeställningen både ur en partners (tagares) perspektiv och ur det mindre bolagets perspektiv. Tekniska aspekter som betydelsen av IP och regulatory strategier i en exitdiskussion kommer också att diskuteras. .

För fullständigt program läs mer här.