2017-11-03

Hur många patienter behövs i en studie? Kan vi vara mer… flexibla?

Att beräkna hur många patienter som behövs i en studie är lätt; när studien är färdig. Då finns all information som behövs för korrekta powerberäkningar, nämligen effektstorlek och varians.

I nummer 4/2017 av Pharma Industry skriver Anna Törner mer om hur man kan tänka runt power (statistisk styrka) i en klinisk studie och varför man inte bara kan rekrytera några fler patienter när man upptäcker att resultaten inte blev statistiskt signifikanta.

Här kan du ladda ner artikeln som pdf.